Nahoru
Domů recept Kdo jsme Ceník Pojišťovny Covid CZ Covid ENG 

MUDr. MARTINA WIEREROVÁ

PRAKTICKÝ LÉK PRO DOSPĚLÉ
PRAHA 7

Zpět

Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Platný od 1. 11. 2022

Dle vyhlášky MZČR č. 467 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl, hrazena ze zdravotního pojištění.

Vyšetření a posudky zdravotní způsobilosti
K výkonu povolání (prohlídky do zaměstnání, vyhl. 50/78sb. - elektrozařízení, svářečský průkaz, taxi, noční směny, atp.) 800
K řízení motorových vozidel - řidičský průkaz 800
Prodloužení ŘP, rozšíření ŘP 600
K držení zbrojního průkazu 1000
Pro vůdce plavidla, plavební průkaz 800
Potravinářský průkaz, jiný zdravotní průkaz 800
Pro sportovní činnost, vyžadující EKG 800
Pro zájmovou činnost a práce s dětmi - tábory 200
Ke studiu (VŠ, SŠ, atp.) 200

Jiné
Výpis ze zdravotní dokumentace pro účely zdravotní péče 400
Vyšetření před cestou do zahraničí 400
Vyšetření před rekondičním pobytem 400
Lékařská zpráva pro vlastní účely 400
Vypracování zprávy pro komerční pojišťovny - posudky o bolestném, úrazy, trvalé následky, výpisy z dokumentace 800
Předoperační vyšetření - kosmetika, interrupce 1500
Cílené vyšetření nepojištěnce 1500
Distanční konzultace nepojištěnce 250

Expresní vyhotovení
Příplatek za vyhotovení do 24 hodin 1000
Příplatek za vyhotovení do 48 hodin 500

COVID-19
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 pro účely cestování 100
Lékařské potvrzení o výsledku testu RT-PCR na průkaz COVID-19 100
Uznání očkování proti COVID-19 ze zahraničí 200

Injekce a očkování
Aplikace očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění 300
Aplikace i.m. injekce / obstřik s.c., i.a. dle typu 50
Chřipka (Vaxigrip Tetra) 600
Klíšťová encefalitida (FSME-IMMUN) 1100
Pneumokokové nákazy (Prevenar 13) 1800
Černý kašel/záškrt/tetanus (Adacel) 1000
Žloutenka typu A + B (Twinrix) 2000
Žloutenka typu A (Avaxim, Havrix, Vaqta) 1700
Žloutenky typu B (Engerix) 1100
Břišní tyfus (TyphimVI) 1300
Meningokokok A, C, W135, Y (Nimenrix, Menveo) 1500
Meningokokok B (Trumenba, Bexsero) 2200
Vzteklina (Verorab) 1100
Plané neštovice (Varilrix) 1700
Ceny vakcín se mohou měnit v závislosti na aktuálních cenách dodavatele.

Diagnostika
Test na skryté krvácení ve stolici nehrazený z prostředků zdravotního pojištění 420
EKG včetně interpretace 200
Streptest (test pro rychlou diagnostiku streptokokových infekcí) 200
CRP 150

Administrativa
Kopie zdravotní dokumentace, á 1 kopie 30
Vystavení duplikátu PN a jiné administrativní úkony 100