Nahoru
Domů recept Kdo jsme Ceník Pojišťovny Covid CZ Covid ENG 

MUDr. MARTINA WIEREROVÁ

PRAKTICKÝ LÉK PRO DOSPĚLÉ
PRAHA 7

Zpět

Naše služby

Naše ordinace poskytuje tyto lékařské služby pro pacienty:

 • Pravidelné preventivní prohlídky pro všechny věkové kategorie
 • Prohlídky k potvrzení řidičského a zbrojního průkazu
 • Prohlídky k vystavení zdravotního průkazu
 • Pravidelné očkování, očkování do zahraničí
 • Odběry krve a moče
 • EKG vyšetření (elektrokardiogram)
 • Neinvazivní smbulantní monitorování krevního tlaku (Holter TK)
 • CRP a TOKS diagnostiku
 • Měření krevního cukru přímo v ordinaci, sledování pacientů s diabetem u nás v ordinaci a konzultaci se specialistou v případě potřeby
 • Návštěvní službu v domácnosti pacientů pro imobilní pacienty ve vybraných lokalitách v Praze 7 a okolí
 • Pracovnělékařské prohlídky pro pracoviště 1. rizikové kategorie
 • Ošetření nepojištěných osob (hrazená péče)
 • Telefonické konzultace

Nemůžeme ošetřit pacienty, kteří nemluví česky, slovensky ani anglicky, resp.pouze v případě, že přijdou v doprovodu tlumočníka, který je kompetentní tlumočit mezi jazykem pacienta a češtinou.

Vyhrazujeme si právo odmítnout registraci pacienta v souladu s §48 Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.